Pinoy Mental Health Blog

Mabuhay!

by , on
Sep 8, 2017

Welcome sa Pinoy Mental Health Blog. Ako po ay isang Psychiatrist. Isa po sa mga adbokasiya(advocacy) ko ay ang pagpapalaganap ng tama at madaling maintindihan na impormasyon ukol sa Mental Health. Nawa’y makatulong po ang website na ito para sa mga Pilipino na maunawaan ang mga bagay tungkol sa Mental Health at maibsan ang stigma sa mga taong may mga Mental Health issues. Ang format po ng pagtalakay ko dito ay halong Filipino at English. May mga pagkakataon na isasali ko ang translation ng salita para po mas maintindihan ang konteksto na nais kong iparating.

Kung kayo po ay may paksa (topic) tungkol sa Mental Health na nais niyong talakayin ko. Mag email lamang po sa chrisalipiomd@gmail.com Welcome na welcome po ang mga payo ninyo kung paano po mapapabuti ang website na ito.

Disclaimer : Hindi po tayo makikipagconsulta online. Kung may personal po kayong tanong tungkol sa inyo or sa mga mahal niyo sa buhay mas mabuti pong kumonsulta sa clinic. Tignan po sa menu kung saan pwedeng pumunta kung medyo kapos sa budget.

Leave a Reply

Your email address will not be published.