Pinoy Mental Health Blog

Ano ang OCD? (Obsessive Compulsive Disorder)

by , on
Dec 4, 2017

Maraming may OCD sa mundo. Noon, akala ng mga dalubhasa ay di ito karaniwan ngunit nitong mga huling mga dekada, natagpuan na 2 hanggang 3 porsyento ng populasyon ang mayroon nito. Kung ang dami ng pilipino ay 100,000,000, ang dami ng mayroon nito ay tumatayang 2-3 million katao.

Ang mga taong may OCD ay mayroong Obsessions at Compulsions. Bihira ang mga taong mayroon lamang obsessions o mayroon lamang compulsions ngunit hindi ito impossible.

Madalas ang mga tao ay napapansin lamang na mayroon silang compulsions. Mayroon namang mga taong napapansin lamang ang kanilang obsessions at akala nila ay wala silang compulsions dahil sa loob ng isip nila nangyayari ang mga paulit ulit na compulsive behavior.

Akala ng marami, ang OCD ay paulit-ulit na paghuhugas ng kamay o pag-check kung naka-lock ang pinto o yung gusto mo malinis ang paligid. Hindi po. Maraming taong gusto ng malinis ngunit wala namang OCD. Kung alam mo naman na nakasara na ang pinto ngunit gusto mo lamang makasigurado muli, muli, muli, muli, baka nga mayroon kang OCD.

Ano ang Obsessions?

Mga isiping hindi welcome, paulit-ulit, pumapasok kahit ayaw isipin, minsan ito ay pakiramdam o mental pictures na nakakapagpaalala sa iyo ng hindi magandang pakiramdam. Ang taong may OCD ay iniiwasan na ma-trigger ang paglabas ng ganitong isipin, o sinusubukang huwag isipin or gumawa ng bagay na makakapagpaalis sa isiping ito. Ilang karaniwang halimbawa ng mga obsessions:

  • baka makasakit ako ng damdamin
  • baka makasakit ako (pisikal) sa iba
  • baka mawala ako sa control
  • baka magkasakit ako (o di kaya, baka magkasakit sila)
  • pag-iisip ng masama sa iba dahil sa inis pero takot na magkatotoo ito (o sa sarili)
  • gusto kong ganito dapat ang mangyari
  • baka may maisip akong labag sa gusto ng diyos
  • takot na ang naisip na sekswal ay hindi dapat

Ano ang Compulsions?

Ipagpapatuloy…