Pinoy Mental Health Blog

Narito ang mga pinaka-karaniwan na nakikitang mga mental health issues at mga link sa mga blog posts natin tungkol dito:

Developmental Disorders

  • Autism
  • ADHD
  • Mental Retardation / Intellectual Disability

Psychotic Disorders

Mood Disorders

Anxiety Disorders

Drugs, Alcohol, Gambling and Computer Addiction

  • Ano ang Addiction?
  • Tungkol sa Shabu(Methamphetamine) Addiction
  • Malakas lang ako uminom o Alcoholic na ako?

Iba-pa na mga karaniwang mental health issues:

  • Ano ang PTSD? (Post Traumatic Stress Disorder)
  • Ano ang Dementia?
  • Ano ang Eating Disorders?
  • Ano ang Personality Disorder?

Iba-pang topics: