Pinoy Mental Health Blog

Work Accommodations for Employees with MH Conditions

by , on
Jul 20, 2020

Marami akong nakukuhang mga requests for evaluations para sa trabaho. Karaniwan para humingi ng accommodations para sa work set-up. Tatalakayin ko ang mga bagay na importante para sa mga kompanya at empleyado sa article na ito.

Ano ang Work Accommodation?

Ito ay mga adjustment na pwedeng ibigay ng employer sa kanilang empleyado upang bigyang konsiderasyon ang kanilang mental health condition sa aspeto ng pagtratrabaho sa kanilang kompanya. Ang mandato ng ating batas ay bigyan ang mga empleyado ng “reasonable accommodation” ngunit hindi na nagbigay pa ng mga halimbawa o limitasyon nito.

Ano ang mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagtalakay ng work accommodations para sa mga empleyado?

 • Ano ba ang mga limitasyon na dinudulot ng MH condition ng empleyado?
 • Ano ang epekto ng mga limitasyon na ito sa kapasidad ng empleyado na gampanan ang kanilang trabaho?
 • Ano ang mga specific na aspeto ng kanilang trabaho ang nagiging problematic dahil sa mga limitasyon na ito?
 • Ano ang mga accommodation(adjustment) na pwedeng gawin para mabawasan o maalis ang mga problemang ito.
 • Nakonsulta ba ang empleyado sa mga naisip na accommodations?
 • Nagkakaroon ba ng patuloy na pag re-evaluate kung epektibo ang mga accommodation na ipinatutupad?
 • Kailangan ba ng mga supervisors at empleyado ng training para sa mga bagong ipapatupad na alituntunin na dulot ng pagpapatupad ng accommodations?

Ano ang mga halimbawa ng accomodations na maaring ibigay sa isang empleyado?

 • Supportive na Management
 • Flexible Schedules / Telecommuting (WFH)
 • Breaks – pag distribute ng breaks sa buong oaraw
 • Sick Leaves
 • Mga physical adjustments sa lugar ng trabaho – pagbawas ng ingay, pagbibigay ng private na cubicle, pagpapaliwanag ng workspace
 • Karagdagang tech/gadgets/equipment – noise cancelling headphones, pagpapahiram ng recorder para sa meetings (kung makakalimutin)
 • Pag adjust ng mga responsibilidad sa trabaho – pag-hati ng trabaho sa mas smaller assignments, mentors, karagdagang training.

Tandaan, ang mga accommodations o adjustments na ibibigay ng employer sa empleyado ay minimum na kailangang “reasonable.” Kung nais nilang magbigay ng maraming accomodations ay swerte, pero hindi sila required to go out of their way para i-accommodate ang lahat ng pangangailangan mo o para ikaw ay magkaroon ng advantage kumpara sa mga kasamahan ng taong may MH condition. Mayroon ring kaakibat na mga responsibilidad sa panig ng empleyado ang set-up na ito:

 • Bilang isang disabled na empleyado, kailangan mo pa ring magampanan ang trabahong pinasukan mo – ito ay napaka-importante. Tandaan na bilang may MH condition, hindi ito nagbibigay sa iyo ng karapatan sa special treatment. Ikaw ay protektado ng batas na magkaroon ng karapatan makapagtrabaho ng patas pero required ka pa rin na mag meet ng pantay na performance standard sa ibang empleyadong walang MH conditions. (The role of the MH law protection clause is to level the employment playing field, not tilt it in favor of a disabled employee). Dahil dito, kailangan kayang gawin ng isang emplyeadong may MH condition ang essential functions ng kanilang trabaho at hindi maging panganib(risk) sa kaniyang sarili at sa ibang empleyado. Kung ang isang tao ay hindi mag meet ng criteria sa parehong aspetong ito, may karapatan ang employer na alisin ka sa iyong trabaho.
 • Kailangan mong magbahagi ng impormasyon (at iupdate sila) tungkol sa kondisyon mo sa iyong employer – sa proseso ng pagrerequest, kinakailangan mong magbahagi ng mga impormasyon na dating confidential tungkol sa sarili mo para ma-justify ang iyong request.
 • Para makakuha ng accommodations para sa trabaho, ikaw ang kailangan manghingi nito (the burden to obtain reasonable accommodation is on the employee) – hindi dapat umasa na ang kompaniya ang magvovolunteer na magbigay ng accommodation. Siguraduhing documented ang iyong request.
 • Kinakailngan na “reasonable” ang iyong request – sa amerika, ang depenisyon ng reasonable accommodation, ay mga bagay ng pwedeng gawin ng komapniya para mapadali ang iyong pagtratrabaho na hindi magdudulot ng malaking gastos o hirap para sa employer.

Sa susunod na pagbabahagi ko, magbibigay ako ng mas maraming halimbawa ng mga accommodations na maaring ibigay sa isang empleyado sa mga karaniwang MH conditions.

NB. Ang mga nilalaman ng post na ito ay hango sa mga iba’t ibang article at sinalin sa Pilipino at ginawang simple para sa kapakanan ng mga karaniwang Pilipino.

By: Christopher P. Alipio, MD, DSBPP
Member – Academy of Organizational and Occupational Psychiatry
Medical Specialist II – Amang Rodriguez Memorial Medical Center

References:

 • Job Accommodation Network
 • American Psychiatric Association
 • US Equal Employment Opportunity Commission
 • RP MH Law

Ano ang OCD? (Obsessive Compulsive Disorder)

by , on
Dec 4, 2017

Maraming may OCD sa mundo. Noon, akala ng mga dalubhasa ay di ito karaniwan ngunit nitong mga huling mga dekada, natagpuan na 2 hanggang 3 porsyento ng populasyon ang mayroon nito. Kung ang dami ng pilipino ay 100,000,000, ang dami ng mayroon nito ay tumatayang 2-3 million katao.

Ang mga taong may OCD ay mayroong Obsessions at Compulsions. Bihira ang mga taong mayroon lamang obsessions o mayroon lamang compulsions ngunit hindi ito impossible.

Madalas ang mga tao ay napapansin lamang na mayroon silang compulsions. Mayroon namang mga taong napapansin lamang ang kanilang obsessions at akala nila ay wala silang compulsions dahil sa loob ng isip nila nangyayari ang mga paulit ulit na compulsive behavior.

Akala ng marami, ang OCD ay paulit-ulit na paghuhugas ng kamay o pag-check kung naka-lock ang pinto o yung gusto mo malinis ang paligid. Hindi po. Maraming taong gusto ng malinis ngunit wala namang OCD. Kung alam mo naman na nakasara na ang pinto ngunit gusto mo lamang makasigurado muli, muli, muli, muli, baka nga mayroon kang OCD.

Ano ang Obsessions?

Mga isiping hindi welcome, paulit-ulit, pumapasok kahit ayaw isipin, minsan ito ay pakiramdam o mental pictures na nakakapagpaalala sa iyo ng hindi magandang pakiramdam. Ang taong may OCD ay iniiwasan na ma-trigger ang paglabas ng ganitong isipin, o sinusubukang huwag isipin or gumawa ng bagay na makakapagpaalis sa isiping ito. Ilang karaniwang halimbawa ng mga obsessions:

 • baka makasakit ako ng damdamin
 • baka makasakit ako (pisikal) sa iba
 • baka mawala ako sa control
 • baka magkasakit ako (o di kaya, baka magkasakit sila)
 • pag-iisip ng masama sa iba dahil sa inis pero takot na magkatotoo ito (o sa sarili)
 • gusto kong ganito dapat ang mangyari
 • baka may maisip akong labag sa gusto ng diyos
 • takot na ang naisip na sekswal ay hindi dapat

Ano ang Compulsions?

Ipagpapatuloy…

Pag-Record/Video ng inyong Session

by , on
Nov 29, 2017

Nung isang araw nakita ko na lamang na ang session ay vinivideo ng isang miyembro or attendee ng isang family session. Naisip ko bigla ang mga implikasyon ng pangyayaring iyon at ako ay nag-research at nag-basa tungkol dito.

Pwede bang irecord mo ang iyong psychotherapy o counseling session?

Oo. Kung iyon ay isang bagay na napag usapan ninyo ng inyong therapist at napagkasunduan.

Ano ang mga advantages ng pag-record ng iyong session?

Maari itong makatulong na mabuksan ang isipan ng mga mahal mo sa buhay kung kulang sila sa pagtanggap sa iyong karamdaman kung mapapanood nila kung anong nangyayari sa iyong session.

Ang mga session ay maaring mabalikan ng mga pasyente para ma-review at mausisa lalo na kung may desisyong gustong gawin.

Ano ang mga alituntunin o gabay na dapat mong gawin para mapanatiling isang okey na bagay ang pag-rerecord ng iyong session?

Unang-una, sabihin niyo sa inyong therapist na nais niyong i-record ang session. Kailangan ninyong pag usapan kung aling mga parte ng session ang maari at hindi niyo maaring i-record sapagkat may mga sensitibong bagay na hindi na dapat pa talaga i-record tulad ng physical exam o usapan tungkol sa seks.

Dapat ang pag-record ay obvious at hindi patago. Ito ay nagiging ugat ng pagkawala ng tiwala. At ang tiwala ay importante sa relasyon ng isang therapist at pasyente.

Kailangan rin ninyong mapagkasunduan kung payag ang parehong panig na i-post ang recording sa social media o sa internet sapagkat sinisira nito ang kasunduan ng confidentiality. Kung mangyari ito, mas mabuti minsan na magpalit ng therapist o huwag ituloy ang therapy. Maari rin itong hilingin ng therapist sa inyo sapagkat sinira ninyo ang mga kasunduan ng relationship na iyon.

================================================
Likha ni :
Christopher P. Alipio, MD, DSBPP
Acute Psychiatric Unit
Amang Rodriguez Memorial Medical Center
================================================
May katanungan ka ba tungkol sa mga Mental Disorders o Mental Health? Ipadala sa pinoymhblog@gmail.com at subukan natin sagutin at talakayin.
================================================

Mabuhay!

by , on
Sep 8, 2017

Welcome sa Pinoy Mental Health Blog. Ako po ay isang Psychiatrist. Isa po sa mga adbokasiya(advocacy) ko ay ang pagpapalaganap ng tama at madaling maintindihan na impormasyon ukol sa Mental Health. Nawa’y makatulong po ang website na ito para sa mga Pilipino na maunawaan ang mga bagay tungkol sa Mental Health at maibsan ang stigma sa mga taong may mga Mental Health issues. Ang format po ng pagtalakay ko dito ay halong Filipino at English. May mga pagkakataon na isasali ko ang translation ng salita para po mas maintindihan ang konteksto na nais kong iparating.

Kung kayo po ay may paksa (topic) tungkol sa Mental Health na nais niyong talakayin ko. Mag email lamang po sa chrisalipiomd@gmail.com Welcome na welcome po ang mga payo ninyo kung paano po mapapabuti ang website na ito.

Disclaimer : Hindi po tayo makikipagconsulta online. Kung may personal po kayong tanong tungkol sa inyo or sa mga mahal niyo sa buhay mas mabuti pong kumonsulta sa clinic. Tignan po sa menu kung saan pwedeng pumunta kung medyo kapos sa budget.