Pinoy Mental Health Blog

Ano ang Dementia?

by , on
Sep 23, 2017

Ano ang Dementia?

Ang Dementia ay isang kataga (medical term) na ginagamit para ilarawan ang isang tao na nakakaranas ng mga pagkukulang sa kanilang kapasidad na mag-isip, pinaka karaniwang halimbawa ay ang kakulangan sa pag-alala sa mga bagay-bagay (memory problem).

Ilan sa mga kapasidad na maaring mapektuhan sa Dementia ay:

Learning and Memory – Pagkatuto at memorya
Complex Attention – mga bagay na may kinalaman sa atensyon, katulad ng pananatili ng atensyon sa ginagawa o yung kakayanan na may gawin na dalawang bagay pero mapanatili ang iyong atensyon sa kanila
Executive Functions – mga tungkulin ng ating utak na medyo high-level katulad ng pag-plaplano, pagkalkula (calculate), pag-adapt sa mga sitwasyon
Language – pakikipag komunikasyon o pakikipag-usap
Perceptual-Motor – kakayanan na gamitin ang nakikita sa mga ginagawa, o koordinasyon, halimbawa yung pananahi, pag-suot ng damit, mga simpleng bagay pero kapag nagkaroon ka ng problema sa isip, pwedeng hindi mo na ito magawa
Social Cognition – abilidad na makita kung ano ang nararamdaman ng iba o maisip kahit papaano ang kanilang iniisip.

Isa sa mga pinakamadalas at pina-karaniwan na kakulangan na nangyayari ay sa memorya. Isa sa mga pinaka-karaniwan na sakit ay ang Alzheimer, madalas itong tinatawag na pag-uulyanin.

Basahin: Ano ang Alzheimer Disease?

Maaari ring mag sanhi ng Dementia ang: aksidente na malakas na pagkabagok ng ulo, o paulit-ulit na pagkabagok (katulad ng mga boksingero), o di kaya ay stroke.

Nagagamot po ba ang Dementia?

Depende po sa kung ano ang dahilan ng dementia.  Tatalakayin ko po isa-isa ang mga karaniwang dahilan ng Dementia.

Namamana po ba ang Dementia?

Depende din po sa kung anong klaseng Dementia ang dumapo. Ang Alzheimer po halimbawa ay mataas ang tsansa na magkaroon rin sa mga salinlahi o next generation ng ganoong sakit.

 

================================================
Likha ni :
Christopher P. Alipio, MD
Acute Psychiatric Unit
Amang Rodriguez Memorial Medical Center
================================================
May katanungan ka ba tungkol sa mga Mental Disorders o Mental Health? Ipadala sa pinoymhblog@gmail.com at subukan natin sagutin at talakayin.
================================================